အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအလုပ်သမားရေးရာအဖွဲ့ (ILO)၏ စံချိန်စံညွှန်းများနှင့် ကိုဗစ်-၁၉ (ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုး) ( Burmese ဗမာဘာသာစကား )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *