အသားထုပ်ပိုး လုပ်သားများနှင့် အမေရိကတိုက်၏ စားနပ်ရိက္ခာထောက်ပံ့မှုအား ကာကွယ်ပေးရန် UFCW မှ USDA နှင့် အိမ်ဖြူတော်တို့အား တောင်းဆို ( Burmese ဗမာဘာသာစကား )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *